Myslivecké sdružení Bystřec je občanským sdružením se sídlem v Bystřeci čp. 376   Výkon práva myslivosti vykonává v honitbě pronajaté od honebního společenstva Bystřec.

Výměra honitby je 1570 ha. Z toho 1102ha pole, 415ha lesa 53ha ostatní

Starostou honebního společenstva je  pan Vaníček Josef

V naší honitbě je v součastné době  nejpočetnější zvěř srnčí, zajíci,ale přechází zde i zvěř černá, která způsobuje velké škody na polních kulturách.Velký výskyt je také lišek a kun. Koroptve se drží v počtu cca 25ks.

Myslivecké sdružení má v současné době 30 členů z toho 2 důchodce.