NOVINKY

22.10. - PODZIMÍ ZKOUŠKY OHAŘŮ A OSTATNÍCH PLEMEN

MS Bystřec se stalo pořadatelem PZ pro rok 2022