Kynologické akce pořádané MS-Bystřec

30.04.2011 00:00

 

Jarní svod - 30. Dubna 2011

 

Jarní svod mladých psů je jednoduché posouzení exteriéru psa, o kterém se provede zápis na předepsaný formulář. Toto hodnocení je velmi významné zejména pro chovatelské kluby a také pro samotné chovatele, kteří si takto mohou ověřit nakolik bylo úspěšné spojení rodičů daného psa či feny a zda rodiče nepředávají na potomstvo hrubé exteriérové vady. Minimální věk psa pro účast na jarním svodu je 6. měsíců. Na jarním svodu se kontroluje výška psa, celkový vzhled, barva oka, typ a barva srsti, zuby a skus (pro další chov nesmí chybět žádné zuby a skus musí být vždy nůžkový), také povaha aj. a vyznačí se případné nežádoucí vady. O účasti psa na jarním svodu se provede zápis do průkazu původu.

 

 

 

Jarní zkoušky (ZV-zkoušky vloh) – 8. Května 2011

 

Posuzují se zejména vrozené vlohy psů. Zkoušky vloh jsou potřebné z chovatelského hlediska, neboť pes na nich nejlépe ukáže vrozené vlastnosti, které nejsou doposud ovlivněné vyšším stupněm výcviku. Jsou důležité také z hlediska kontroly dědičnosti, vhodné pro kontrolu výchovy štěněte a včasné započetí výcviku. Je proto žádoucí, aby se těchto zkoušek zúčastňovalo co nejvíce mladých ohařů. ZV se mohou zúčastnit ohaři všech plemen a to pouze jedenkrát, než obstojí.

 

 

 

Podzimní zkoušky – 17. Září 2011

 

Podzimní zkoušky probíhají zhruba od srpna do října a jsou zkouškami, jejichž úspěšné absolvování kvalifikuje ohaře jako lovecky upotřebitelného pro dohledání a přinášení drobné zvěře (zejména bažant, zajíc). Těchto zkoušek se mohou účastnit všichni ohaři bez ohledu na dříve vykonané zkoušky. Dlužno říci, že úspěšné absolvování podzimních zkoušek má pro všechna plemena ohařů největší význam, jelikož hlavní náplň těchto zkoušek – polní práce, je jejich doménou a kde zejména mohou naplno prokázat své typické plemenné vlastnosti, tzn. především prostorné hledání, vystavování a postupování, spolu s velikou ochotou k přinášení.