Květen - Červen

25.10.2010 11:46

Květen - Červen

 Nyní nastává období nového života v naší přírodě.Prakticky všechny druhy zvěře hnízdí nebo kladou, odchovávají a vyvádějí mláďata.Pokračuje a postupně končí tok bažantů a koroptví.

Také divoké kachny již vodí po hladině první kachňata nebo sedí na náhradních snůškách. Mladí hřivnáči, havrani a vrány opouštějí hnízda.Mláďata rovněž začínají klást srny, Daněly, laně jelena evropského a siky.Mufloňata jsou v tomto čase již poměrně vyspělá.Dospělé bachyně jsou na svých toulkách krajinou doprovázeny selaty.Spárkatá zvěř pokračuje v přebarvování.Mladí srnci ještě vytloukají parůžky.Srnci obsazují svá teritoria a pravidelně dodržují ochozy.Naše činnost se v tomto čase zaměřuje zejména na ochranu zvěře a zajištění potřebného klidu v honitbách.V souladu se zákonem se tlumí škodná zvěř a upozorňujeme touto cestou majitelé psů aby jejich výcvik ve volné krajině omezili na nezbytně nutnou dobu. Totéž platí o příznivcích motorového sportu, které často potkáváme jak zbytečně brázdí v  našich lesích.

Myslivecká stáž musí v tomto období plně využívat svých zákonných pravomocí. Svoji činnost by neměla směřovat jen do terénu, ale rovněž k široké veřejnosti, kde musí například vysvětlovat, že by lidé neměli ,,zachraňovat“ zdánlivě osiřelá mláďata, neboť tak ve většině případů z neznalosti způsobí jejich úhyn.Také při polních pracích zejména při kosení trávy, je nezbytné zajistit používání plašících zařízení.

Od 16.května začal odstřel srnců, pokračuje odlov selat a lončáků divokých prasat.