Měsíce v přírodě.

Květen - Červen

25.10.2010 11:46
Květen - Červen  Nyní nastává období nového života v naší přírodě.Prakticky všechny druhy zvěře hnízdí nebo kladou, odchovávají a vyvádějí mláďata.Pokračuje a postupně končí tok bažantů a koroptví. Také divoké kachny již vodí po hladině první kachňata nebo sedí na náhradních snůškách. Mladí...