Brigády a schůze 

  • Členská schůze                  8. listopadu 2013   Od 19:00

  • I. Hon                                   9. listopadu 2013

  • Členská schůze                 13. posince 2013   

  • II. Hon                              14. prosince 2013