Od 1. ledna 2020 platí nové doby lovu vybraných druhů spárkaté zvěře

 

Svět myslivosti informoval v č. 8/2019 o záměru Ministerstva zemědělství České republiky (MZe) upravit vyhláškou doby lovu hlavních druhů spárkaté zvěře (s výjimkou prasete divokého) ve volných honitbách. Tento úmysl se stal skutečností – dnem 1. ledna 2020 nabývá účinnosti vyhláška č. 323/2019 Sb., ze dne 29. listopadu 2019, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu.

 

Nový předpis prodloužil doby lovu většiny druhů spárkaté zvěře. Podle MZe to pomůže především oblastem, jež zasáhla kůrovcová kalamita a bude v nich probíhat obnova lesa, kterou spárkatá zvěř komplikuje. MZe uvádí, že myslivci dostávají v podobě nové vyhlášky účinnější nástroj k regulaci narůstajících počtů spárkaté zvěře. Prodloužení doby lovu se týká daňka evropského, jelena evropského, muflona, siky japonského, srnce obecného a kamzíka horského (tab.).

 

Nejvýznamnější změnou je zavedení celoroční doby lovu mladé zvěře do dvou let věku. Kromě kamzíka se to týká všech uvedených druhů. Co se týče samčí a samičí zvěře starší dvou let uvedených druhů, došlo k posunutí začátku doby lovu a s výjimkou muflonek, srnců a srn i k jejímu prodloužení. V návrhu vyhlášky chyběla kamzičí zvěř, ale nakonec došlo i k úpravě její doby lovu v podobě prodloužení o měsíc – do konce roku.

 

Delší dobu lovu budou myslivci podle MZe moci využít v případech, kdy to bude kvůli situaci a podmínkám v konkrétní honitbě nezbytné. Jde o možnost, nikoliv povinnost využít celého rozsahu doby lovu, upozorňuje MZe. Rozšíření doby lovu platí do konce března 2025.
Vyhláška o dobách lovu, která platila do konce loňského roku, je z roku 2002. Od té doby se podle MZe podstatným způsobem změnily podmínky na větší části území České republiky. Vlivem sucha, podkorního hmyzu a dalších nepříznivých vlivů v posledních letech v lesích významně přibylo zalesňovaných ploch.

 

Staré doby lovu a nové doby lovu vybraných druhů spárkaté zvěře podle vyhlášky č. 323/2019 Sb.

   

Doba lovu do 31. 12. 2019

 

Doba lovu od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2025

Daněk evropský

daněk

16. 8. až 31. 12.

daněk

1. 7. až 31. 1.

daněla

daněla

1. 8. až 31. 1.

daňče

16. 8. až 31. 3.

zvěř do dvou let věku

1. 1. až 31. 12.

Jelen evropský​

jelen

1. 8. až 15. 1.

jelen

1. 7. až 31. 1.

laň

laň

1. 8. až 31. 1. 

kolouch

1. 8. až 31. 3.

zvěř do dvou let věku

1. 1. až 31. 12. 

Muflon

muflon

1. 8. až 31. 12.

muflon

1. 7. až 31. 3.

muflonka

muflonka

1. 7. až 31. 12. 

muflonče

1. 8. až 31. 3.

zvěř do dvou let věku 

1. 1. až 31. 12.

Sika japonský

jelen

1. 8. až 15. 1.

jelen

1. 7. až 31. 1.

laň

laň

1. 8. až 31. 1.

kolouch

 1. 8. až 31. 3.

zvěř do dvou let věku

1. 1. až 31. 12.

Srnec obecný

srnec

16. 5. až 30. 9.

srnec

1. 5. až 30. 9.

srna 

1. 9. až 31. 12.

srna

1. 8. až 31. 12.

srnče

1. 9. až 31. 12.

zvěř do dvou let věku

1. 1. až 31. 12.

Kamzík horský

kamzík

1. 10. až 30. 11.

kamzík

1. 10. až 31. 12

kamzice 

kamzice

kamzíče

kamzíče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakce
Článek vychází ve Světě myslivosti č. 1/2020

 

Kalendář akcí

Čertovské rojení 2020

05.12.2020 16:00

Tradiční Myslivecký táboták 2020

13.06.2020 17:00

Tradiční myslivecký táborák

Můžete se těšit na bohatou mysliveckou kuchyni, tombolu a další..