KVĚTEN V HONITBĚ

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK

V květnu dokončíme asanaci krmelců a ostatních krmných zařízení. Je nutno také vyčistit i vnadiště, což bychom měli udělat nejméně jednou ročně. Zahnívající a plesnivé hromady na louce nebo v okraji lesa nejsou dobrou vizitkou uživatele honitby.
Před začátkem lovu srnců zkontrolujeme stav posedů a kazatelen, zejména stav žebříků. Životnost těchto zařízení, jako každých jiných dřevěných konstrukcí, je omezena, proto stará nepoužívaná zrušíme. Pokud začneme budovat myslivecká zařízení nová, ať již jde o krmelce nebo posedy či kazatelny, dbejme o jejich estetický vzhled, protože tyto objekty se stávají součástí přírody a jsou vizitkou svého tvůrce. 
Spárkatá zvěř začíná klást mláďata, objevují se druhé vrhy zajíců, hnízdí bažanti. To vše znamená hodně starostí a práce nejen pro mysliveckého hospodáře, ale i pro mysliveckou stráž, která by, zejména v této době, měla být v honitbě skoro každý den. Myslivecký hospodář by měl oslovit uživatele a majitele zemědělských pozemků a domluvit s nimi spolupráci při sklizni pícnin tak, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám na zvěři. 
Tam, kde jsme již v březnu oseli políčka pro zvěř, postupně odrůstající pícniny jí zpřístupňujeme. 
Květnem začíná také hlavní lovecká sezona. Hned od 16. 5. se zaměříme na lov srnců I. věkové třídy. Předmětem lovu by měli být jen slabí paličkáči. Zejména po dlouhé letošní zimě bychom měli určit počet kusů k lovu především v této věkové třídě. Je na zvážení každého uživatele honitby jak nastaví a následně realizuje lov této zvěře i ve vyšších věkových třídách. 
Nezapomeňme na povinnost při vývrhu ulovené zvěře provést základní veterinární prohlídku. Kusy, které vykazují příznaky onemocnění, či jsou nadměrně vyhublé, zejména v oblasti páteře a zadních běhů, by měl prohlédnout veterinární lékař. 
Myslivecký hospodář vede evidenci o ulovené zvěři, o rozdělení zvěřiny a o vydaných plombách a lístcích o původu zvěře. Podle dohody s pověřeným úřadem, státní správou myslivosti, podává pravidelně hlášení o probíhajícím lovu na tiskopisu Mysl/8.

 

Novinky

Foto ČERTOVSKÉ ROJENÍ 2018

10.12.2018 21:13

Dětský den

13.06.2018 21:16
Členové našeho spolku se v neděli 3.6.2018 zúčastnili dětského dne. Foto :

Kalendář akcí

Tradiční Myslivecký táboták

15.06.2019 18:12

Tradiční myslivecký táborák

Můžete se těšit na bohatou mysliveckou kuchyni, tombolu a další..

 

Čertovské rojení

05.12.2018 16:00