HON 2019

Listopad v honitbě

Listopad v honitbě
Lovecké signály, štěkot psů a hlasité pokřiky honců znějící z našich honiteb jsou neklamnými znameními příchodu listopadu a s ním také hlavní sezony společných lovů. V honitbách s drobnou zvěří pořádáme hony na bažanty a zajíce, v honitbách lesních pak zejména naháňky na černou zvěř.
Myslivecký hospodář a celý lovecký kolektiv věnuje maximální pozornost důkladné přípravě společných honů, které by pro nás měly být odměnou za celoroční práci, společenskou událostí a příležitostí setkat se s přáteli a podělit se s nimi o zážitky z lovecké sezony.
Při společných lovech jsme veřejnosti hodně na očích, proto dodržujme veškeré právní normy a nezapomínejme také na myslivecké zvyky a tradice jakožto odkaz našich předků. Hostům bychom měli pozvánku zaslat s předstihem, na hon přijít včas, řádně myslivecky ustrojeni, v plné výstroji a výzbroji. Při zahájení lovu by na nástupu neměli chybět trubači a mělo by se dbát správného postavení střelců, honců, vedoucích lovu a trubačů.
Myslivecký hospodář zajistí, aby byla po každé leči provedena výlož a udělá si představu o množství, stavu a věku ulovené zvěře v konkrétní leči. Ke každému honu patří samozřejmě pečlivě připravený výřad se správným rozmístěním zvěře a pozváním na poslední leč.
Kromě společných lovů se v listopadu můžeme intenzivně věnovat individuálním způsobům lovu veškeré naší spárkaté zvěře (holé a mladé srnčí, veškeré jelení, daňčí, mufloní, sičí a černé). Zaměříme se na správný průběrný odstřel zvěře holé. Uvědomme si, že nositelem kvality není jen samec s dobrou trofejí, ale také samice. V listopadu jsou již plně přebarveny do zimní srsti naše šelmy. Od 1. 11. tudíž můžeme lovit kunu lesní a skalní, lišku obecnou samozřejmě celoročně. Stavy těchto predátorů jsou v posledních letech na vzestupu, na rozdíl od zvěře drobné. Proto nejen odstřelem, ale také odchytem je možné tlumit početnost dravé zvěře.
Zima se blíží, proto se kromě lovu intenzivně věnujeme péči o zvěř. Spárkatou zvěř přikrmujeme jadrnými krmivy, které obsahují nejdůležitější stavební a energetické látky pro život zvěře. Z přirozených je vhodné předkládat žaludy a kaštany, které spárkatá zvěř ráda vyhledává. Rovněž jsou velmi vhodná krmiva granulovaná, která obsahují vyvážený poměr živin, navíc jsou obohacená o vitamíny či minerální látky. Dužnatá krmiva (cukrovku, krmnou řepu, jablka či mrkev) nabídneme pravidelně a v menších množstvích.
Podle počasí a množství sněhu přidáme do krmelců čerstvé seno a v solnících zkontrolujeme stav lizu. Bažantům do zásypů předkládáme plevy smíchané s jadrným krmivem, do zaječích krmelců seno a řepu.
Myslivecký hospodář vede běžnou evidenci, připraví organizaci prosincových společných lovů a podává hlášení podle dispozic orgánu státní správy myslivosti.
RNDr. Jiří ZBOŘIL

Novinky

Foto ČERTOVSKÉ ROJENÍ 2018

10.12.2018 21:13

Dětský den

13.06.2018 21:16
Členové našeho spolku se v neděli 3.6.2018 zúčastnili dětského dne. Foto :

Kalendář akcí

Tradiční Myslivecký táboták

15.06.2019 18:12

Tradiční myslivecký táborák

Můžete se těšit na bohatou mysliveckou kuchyni, tombolu a další..

 

Čertovské rojení

05.12.2018 16:00