Myslivecký spolek Bystřec 

 

ZÁŘÍ V HONITBĚ

Dr. Ing. Rudolf Novák

Hned od počátku září se věnujme lovu holé zvěře srnčí, neponechávejme průběrný lov až na pozdější měsíce. Předmětem lovu, při letošních snížených stavech po zimě 2005 – 2006, by měly být jen slabé kusy.
Září je počátkem říje jelení zvěře. I této zvěři bychom měli ponechat trochu klidu "pro dobu lásky". V září a říjnu nelovíme holou zvěř jelení, její lov ponecháme na dobu pozdější. V honitbách, kde je daňčí zvěř, se první týdny měsíce ještě věnujeme průběrnému lovu. Za měsíc začne říje i této zvěře. 
Zářijového úplňku využijeme na zbývajících strništích a posečených loukách, k lovu selat a lončáků černé zvěře. Bažanty začínáme intenzivně přikrmovat. V tomto měsíci se začínají rozpadávat rodinná hejnka a hlavně bažantí kohouti se roztoulávají po krajině. Krmíme atraktivními krmivy a způsobem, aby se bažanti "zabavili". V polních honitbách přikrmujeme i zajíce. Ve všech přikrmovacích zařízeních nezapomeňme na sůl.
Postupně začínáme, zejména srnčí zvěř, přikrmovat jadrnými krmivy. Důležité je, aby tato zvěř během podzimu "zatučněla", tj. vytvořila si dostatek tukových zásob, které jsou předpokladem pro dobré přežití v zimě.
V září zrají kaštany. Ve spolupráci se školní mládeží či jinými aktivitami si můžeme udělat zásoby tohoto kvalitního krmiva. 
Nejpozději v tomto měsíci bychom měli přehodnotit umístění přikrmovacích zařízení. O novém umístění krmného zařízení se musí uživatel honitby dohodnout s majitelem pozemku. Dbejme o to, abychom měli v honitbě nejméně jeden krmelec na 5 - 10 kusů spárkaté zvěře a jedno krmné zařízení pro drobnou zvěř na 10 - 15 kusů. Pro srnčí zvěř, která je teritoriální zvěří, by měla být krmná zařízení rozmístěna, pokud možno, pravidelně po honitbě. Pro tlupní druhy zvěře se vyplatí vybudovat soustředěná krmeliště. Krmné zařízení by mělo být umístěno na suchém místě a tak, aby zvěř od krmelce měla "rozhled", v klidové zóně, a nejméně 100 - 200 m od mladých lesních porostů. Po zkušenostech z minulé zimy je vhodné vybudovat místo krmelců i řadu oborohů, do kterých navezeme v příštích měsících postupně seno. Každá lepší učebnice myslivosti nebo knihy, které jsou k dostání v Myslivosti, s. r. o., poskytne návod na vybudování těchto zařízení. Mimo kvality zařízení, je důležitá také kvalita uloženého objemového krmiva. Tam, kde chceme přikrmovat srnčí zvěř, mělo by být seno s vyšším podílem dvouděložných bylin "tzv. měkké seno", chceme-li přikrmovat ostatní spárkatou zvěř můžeme navézt seno s vyšším obsahem trav.
Myslivecký hospodář vede záznam o lovu zvěře, o vydaných povolenkách, plombách a lístcích o původu zvěře. V předepsaných termínech podává hlášení místně příslušnému orgánu státní správy myslivosti. Nejpozději v tomto měsíci by měl myslivecký hospodář zpracovat plán honů na drobnou zvěř a předložit jej držiteli honitby ke schválení. Nezapomeňme na rozeslání pozvánek na bažantní hony, které začínají již od 16. října.

Novinky

Dětský den

13.06.2018 21:16
Členové našeho spolku se v neděli 3.6.2018 zúčastnili dětského dne. Foto :

PRÁVĚ SE RODÍME

02.04.2018 14:28

Kalendář akcí

Tradiční Myslivecký táboták

16.06.2018 18:12

Tradiční myslivecký táborák

Můžete se těšit na bohatou mysliveckou kuchyni, tombolu a další..

 

Pálení čarodejnic

30.04.2018 18:00

Pořádané v areálu myslivecké klubovny.