Myslivecký spolek Bystřec 

 

Březen v honitbě

Březen v honitbě
V  březnu končí zima a začíná jaro. Příroda se probouzí ze spánku, přilétají tažní ptáci, začíná tok bažantů a kachen, honcují se zajíci a již se objevují první mláďata zvěře.
V březnu je loveckých příležitostí poskrovnu. Lovíme celoročně nehájené druhy zvěře – lišku a mladou černou zvěř. Pochůzky honitbou využijme ke zjištění početních stavů zvěře, všímejme si také jejího zdravotního stavu.
Zvěř postupně přestává navštěvovat myslivecká zařízení. Z krmelců odstraníme pocuchané seno a přikrmujeme v menších dávkách kvalitním jadrným krmivem. Zvěř je po zimě vyčerpaná a my jí tak dodáme potřebnou energii a životně důležité látky. Zvěř přechází na zelenou potravu, proto nezapomeňme zkontrolovat stav soli v solnících.
V březnu zpravidla probíhá sčítání zvěře, jehož termín stanovil místně příslušný Krajský úřad. Věnujme sčítání zvěře a jejím skutečným stavům maximální pozornost, neboť se od těchto počtů odvíjí veškeré další myslivecké plánování. Správný myslivecký hospodář ve spolupráci s vedoucími úseku a dalšími členy již v průběhu zimy sleduje stavy zvěře a těchto zkušeností a informací potom využije při sestavování sčítacího listu.
Nezapomínejme, že podle § 36 odst. 1 zákona o myslivosti mají možnost zúčastnit se sčítání držitelé sousedních honiteb. Myslím si, že je to velice rozumné, neboť společně dokážou lépe odhadnout stavy zvěře v lokalitě. Uživatel honitby je následně povinen písemně oznámit výsledek sčítání do pěti dnů orgánu státní správy myslivosti obce s rozšířenou působností.
V drtivé většině honiteb je březen posledním měsícem desetiletého nájemního období. Pokud došlo k obnově nájemní smlouvy, začíná nová práce. Stávající uživatel by měl po dohodě s držitelem honitby jasně stanovit myslivecký záměr a koncepci mysliveckého hospodaření na budoucí období. Pokud by nedošlo k obnovení smluvního vztahu, měl by uživatel předat honitbu držiteli, předat potřebné dokumenty či vrátit orgánu státní správy nevyužité plomby.
Přeji všem myslivcům, aby i v dalším nájemním období, měli možnost ve svých honitbách provádět výkon práva myslivosti.
RNDr. Jiří ZBOŘIL

 

Novinky

Plánované akce na rok 2017

01.03.2017 18:06
Pro letošní rok 2017 Myslivecký spolek Bystřec bude pořádat tyto akce: Pálení čarodejnic Tradiční myslivecký táborák 30 let - výročí postavení myslivecké klubovny Čertovské rojení

Zachraň srnče - projdi se!

11.05.2016 22:15
Zachraň srnče - projdi se! O co jde Období od května do začátku července je obdobím rození srnčat. Srnčata pokládají srny především do luk, které se v tomto období sekají k sušení sena nebo k...

Kalendář akcí

Tradiční Myslivecký táboták

17.06.2017 18:12

Tradiční myslivecký táborák

Můžete se těšit na bohatou mysliveckou kuchyni, tombolu a další..

Pálení čarodejnic

30.04.2017 18:00

Pořádané v areálu myslivecké klubovny.